เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ พร้อมแจคเสียบ

เป็นเซนเซอร์วัดอุณหูมิ ต่อสายแจ็คมาให้เรียบร้อยไม่เคยใช้งาน ขาย 100 บาท