อัพเดทฟีเจอร์ : ใส่ลูกศร เส้นเวกเตอร์ต่างๆ และข้อความในกระทู้ทันที

ตัวอย่างการใช้ เครื่องมืออำนวยความสะดวกสมาชิกมากขึ้น เพื่อให้การสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นไปอย่างรวดเร็ว เข้าใจง่าย เราอาจต้องมีภาพประกอบเข้ามาช่วยแต่ บ่อยครั้งที่ภาพประกอบก็ดูกว้างไปไม่เข้าประเด็น เราจึงต้องนำไปใส่เส้น หรือวงภาพว่าตรงนี้นะ ตรงนั้นนะ ผมละคนหนึ่งที่ทำอยู่บ่อยๆ วันนี้ก็เลยใส่มาให้ในกระทู้ซธเลย มาดูวิธีการใช้งานครับ

นี้เป็นภาพก่อนการแก้ไข

แก้ไขแล้ว

lrt