การยกเครนต่อขึ้นไปเรื่อยๆ เคยออกข้อสอบวิศวะจุฬา

1 Like