ใกล้วันหยุดแล้วพักผ่อน กันครับ

ทำงานอะไรต้องระมัดระวังอย่างยิ่งนะครับ