ไฟฟ้า คืออะไร มีกี่แบบ กี่ประเภท อะไรบ้าง

ไฟฟ้ามีกี่แบบ

ประเภทของไฟฟ้าแบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ

ไฟฟ้าสถิต

1.ไฟฟ้าสถิต เป็นไฟฟ้าที่เก็บประจุอยู่ภายในวัตถุต่าง ๆ เกิดจากการเสียดสีไปมาระหว่างวัตถุ 2 ชนิด ขึ้นไป เช่น การถูผ้าขนสัตว์ด้วยแท่งอำพัน ซึ่งจะทำให้แท่งอำพันถ่ายอิเล็กตรอนไปที่ผ้าขนสัตว์แท่งอำพันจึงมีประจุเป็นลบและ ผ้าขนสัตว์มีประจุเป็นบวก

ถ้าจะให้ใกล้ตัวกว่านั้นเช่น เราใส่เสื้อเดินไปมา แขนเราจะเสียดสีกับเสื้อ ซึ่งการเสียดสีกันของสสารต่างชนิดกัน จะทำให้ประจุไฟฟ้าเกิดความไม่สมดุลขึ้นระหว่างขั้วบวกและขั้วลบ ร่างกายของเราจะสะสมประจุจากการเสียดสี เมื่อประจุลบมากพอมือเราไปสัมผัสวัตถุ ก็จะเกิดการถ่ายเทออกไป ทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตที่มือของเรานั้นเอง

ไฟฟ้ากระแส

2.ไฟฟ้ากระแส เป็นไฟฟ้าที่เกิดจากการไหลของอิเล็กตรอนจากแหล่งกาเนิดไฟฟ้าโดยไหลผ่านตัวนำไฟฟ้าไปยังที่ที่ต้องการใช้กระแสไฟฟ้า ซึ่งเกิดขึ้นได้จากแรงกดดันความร้อนแสงสว่างปฏิกิริยาเคมีและอำนาจของแม่เหล็กไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสแบ่งเป็น 2 แบบดังนี้

2.1 ไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current : DC) เป็นไฟฟ้าที่มีทิศทางการไหลของกระแส และขนาดคงที่ตลอดเวลาแหล่งกาเนิดไฟฟ้ากระแสตรงที่รู้จักกันดียกตัวอย่าง เช่น แบตเตอรี่ถ่านไฟฉาย 1.5 , 9 โวลต์ แบตเตอรี่รถยนต์ 12 โวลต์ การเปลี่ยนกระแสไฟฟ้าเป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ต้องใช้ตัวแปลงไฟ (Adapter)

2.2 ไฟฟ้ากระแสสลับ (Alternating Current : AC) เป็นไฟฟ้าที่มีทิศทางการไหลของกระแสสลับไปสลับมาเป็นคลื่น (sine wave) และมีขนาดเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไฟฟ้ากระแสสลับได้นามาใช้ภายในบ้านกับงานต่าง ๆ เช่น ระบบแสงสว่าง หลอดไฟบ้านทั่วไป เครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์ พัดลม แอร์ หรือตู้เย็น เป็นต้น ข้อดีของไฟฟ้าแกระแสสลับ คือ ได้ไฟที่แรงกว่า ส่งไปในสายส่งได้ไกลกว่า ไฟฟ้ากระแสตรง

บิดาแห่งไฟฟ้ากระแสสลับ และเป็นผู้พลักดันให้นำมาใช้งานจริง คือ นิโคลา เทสลา

นิโคลา เทสลา

อุปกรณ์ในวงจรไฟฟ้า

สายไฟ

สายไฟ เป็นอุปกรณ์สาหรับส่งพลังงานไฟฟ้าจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยกระแสไฟฟ้าจะนำพลังงานไฟฟ้าผ่านไปตามสายไฟแรงสูง ก่อนจะถูกแปลงแรงดันไฟฟ้าลงมาให้สามารถใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยทั่วไปได้ สายไฟส่วนใหญ่ทำด้วยสารที่มีคุณสมบัติเป็นตัวนำไฟฟ้า (ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้) ได้แก่

สายไฟแรงสูง ทำด้วยอะลูมิเนียมเนื่องจากอะลูมิเนียมมีราคาถูกมากและมีน้ำหนักเบากว่าทองแดง

สายไฟแรงสูง

สายไฟทั่วไป (สายไฟในบ้าน) ทำด้วยโลหะทองแดงเพราะทองแดง

สายไฟบ้าน

ฟิวส์

ฟิวส์ เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านในระบบมากเกินไป ถ้ามีกระแสผ่านมามากฟิวส์จะตัดวงจร(ตัดขาด) ไฟฟ้าใหโดยอัตโนมัติ ฟิวส์ส่วนใหญ่ทำด้วยโลหะผสมระหว่างตะกั่ว ดีบุกและบิสมัท ซึ่งเป็นโลหะที่มีจุดหลอดเหลวต่ำมีความต้านทานสูงและมีรูปร่างแตกต่างกันไปตามความต้องการใช้งานในบ้าน หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า

ฟิวส์อุปกร์ไฟฟ้า เช่น ปลั๊กสามตา
ฟิวส์หลอด

ฟิวส์บ้าน
ฟิวส์บ้าน

สวิตซ์

สวิตซ์ เป็นอุปกรณ์ที่ตัดหรือต่อวงจรไฟฟ้าในส่วนที่ต้องการทำหน้าที่คล้ายสะพานไฟ โดยจะต่ออนุกรมเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าสวิตซ์มี 2 ประเภทคือ สวิตซ์ทางเดียวและ สวิตซ์สองทาง ส่วนใหญ่ที่จะพบเจอในชีวิตประจำวันคือ สวิตซ์ไฟบ้าน นั้นเอง

สวิตซ์ไฟ

สะพานไฟ

สะพานไฟ เป็นอุปกรณ์สำหรับตัดหรือต่อวงจรไฟฟ้าประกอบด้วยฐานและคันโยกที่มีลักษณะเป็นขาโลหะ 2 ขา ซึ่งมีที่จับเป็นฉนวนกันไฟ เมื่อสับคันโยกลงไปในช่องที่ทำด้วยตัวนำไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าจะไหลเข้าสู่วงจรไฟฟ้าและ เมื่อยกคันโยกขึ้นกระแสไฟฟ้าจะหยุดไหล

สะพานไฟ