แนะนำบอร์ดทีครับ

ใช้ต่อ thermocouple K max6675 9 ตัวต่อ 1 บอร์ด
ตอนนี้ที่ดูไว้มี ESP32 , UNO R3 WIFI , WEMOS D1 , MEGA WIFI

หาข้อมูลเซนเซอร์ และ library ที่ใช้มาแวะไว้หน่อยครับ

และเบื้องต้น 2 ตัวนี้ตัดออกไปได้เลยครับ IO มันน้อยไป