ขอโค้ดไปเป็นกรณีศึกษาหน่อยครับ

Continuing the discussion from ผมขอแนวทางการทำระบบ Auto/Manual หน่อยครับ:

รบกวนขอศึกษาโค้ดที่สำเร็จแล้วหน่อยครับ