ทุกอย่าง มันเกิดจากความชำนาน

เมื่อเราทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนานๆ เข้าเราจะเกิดความชำนานขึ้นมา และประยุกค์ใช้สิ่งที่คุณเลยอยู่เป็นประจำ และดึงศักยภาพของสิ่งเหล่านั้นออกมาได้ขั้นสุด แต่อันนี้มันก็สุดไปนะครับ :sweat_smile:

ภาพ

เอาที่ชอบเลย พ่อคุณ ถ้ามีความกล้า นวัตกรรมก็เกิด :sweat_smile: