ฝึกนกให้ช่วยเก็บขยะ ด้วยเครื่องแลกเปลี่ยน ขยะเป็นอาหาร

นับว่าเป็นแนวคิดที่หน้าสนใจมากๆ กับการทำเครื่องอัตโนมัติ ให้เหล่านก ทั่วไปหาอาหารด้วยการบินไปหาขยะทั่วไป เช่น ฝาขวดน้ำอัดลม นำมาหย่อนลงในเครื่อง จากนั้นเครื่องก็จะจ่ายอาหารนกออกมาให้ เยี่ยมมากๆ เลย

ซึ่งอาจจะต้องฝึกกันหน่อยในช่วงแรก ให้รู้ว่ามันต้องทำอย่างไร จึงจะได้รับอาหารมา

ภาพ