แนะนำหน่อนค่ะ ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น

(node:11136) Warning: Accessing non-existent property 'Sequelize' of module exports inside circular dependency
(Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)

ใส่คำอธิบายให้หน่อยครับ ว่ากำลังจะทำอะไร เกี่ยวกับอะไร ติดปัญหาอะไร