ช่วยผมด้วยยยยยยย^^

ใส่delay แล้วทำให้กดปุ่ม ไม่ค่อยเปลี่ยนโหมด มีวิธีไหนที่ทำให้กดปุ่มง่ายๆไหมครับ หรือต้องแก้ตรงไหนครับ (ขอบคุณครับ)

โค๊ดนี้ครับ

#define led1 2
#define led2 4
#define led3 6
#define relay 8
#define ledON4 11
#define sw 5
unsigned int cnt = 0;
void setup() {
 pinMode(led1, OUTPUT);
 pinMode(led2, OUTPUT);
 pinMode(led3, OUTPUT);
 pinMode(ledON4, OUTPUT);
 pinMode(relay, OUTPUT);
 pinMode(sw, INPUT_PULLUP);
 digitalWrite(ledON`Preformatted text`4, 64);
}

void loop() {

 if (digitalRead(sw) == 0) {
  delay(250);
  cnt++;
  if (cnt > 3)cnt = 0;
 }
 switch (cnt) {
  case 0: fn0(); break;
  case 1: fn1(); break;
  case 2: fn2(); break;
  case 3: fn3(); break;

 }

}
void fn0() {
 digitalWrite(led1, LOW); //LOWไฟติด
 digitalWrite(led2, LOW); //HIGHไฟดับ
 digitalWrite(led3, LOW);
 digitalWrite(relay, HIGH);

}
void fn1() {
 digitalWrite(relay, HIGH);
 delay(50);
 digitalWrite(relay, LOW);
 delay(50);
 digitalWrite(led3, HIGH);

}
void fn2() {
 digitalWrite(relay, LOW);
 delay(175);
 digitalWrite(relay, HIGH);
 delay(175);
 digitalWrite(led3, LOW);
 digitalWrite(led2, HIGH);
}
void fn3() {
 digitalWrite(relay, LOW);
 delay(300);
 digitalWrite(relay, HIGH);
 delay(300);
 digitalWrite(led2, LOW);
 digitalWrite(led1, HIGH);

}

ปุ่มใช้แบบ กดติดปล่อยดับรึ

ใช่ครับพี่

แล้วเวลาใช้งานเรากดยังไง ต้องการให้กดค้างจนกว่าจะทำงานหรือกดแล้วปล่อยแล้วรอให้มันทำงานเอง

กดแล้วปล่อยให้มันทำงานครับ
แต่บางloopผมตั้งdelay (200);
เวลากดปุ่มเปลี่ยนโหมดบางครั้งกดแล้วมันไม่เปลี่ยนโหมดให้ครับต้องกดย้ำอีกที ถึงจะเปลี่ยนให้ครับ

คำตอบและคำอธิบายอยู่ในกระทู้นี้ครับ