ช่วยหน่อยครับพี่ ๆ ทั้งหลาย

void loop() {
timer.run(); 
Blynk.run();
valA = analogRead(sensorA);
valB = digitalRead(sensorB);
   Serial.println(valB);
 if (butonpump == 1){
   digitalWrite(Pumpout,1); 
    if (valB == 0){digitalWrite(Pump,1);digitalWrite(Pumpout,0);}
    if (valA > 100){digitalWrite(Pump,0);}}
 
if (butonpump == 0){
   digitalWrite(Pumpout,0);
   digitalWrite(Pump,0);}}

นี่คือโค้ดปัจจุบันครับ
*ปัญหาคือ
โค้ดที่ใช้ตอนนี้
การทำงานมัน
เมื่อสวิตเท่ากับ1ให้ปั๊มน้ำออก
เมื่อ sensorB กลายเป็น 0 ไม่เจอน้ำจะสั่งให้ปั๊มน้ำเข้าตู้ปลาและเมื่อน้ำถึงระดับ sensorA จะสั่งให้ปั๊มน้ำเข้าหยุดการทำงาน
ปัญหาคือ เมื่อ sensorB เท่ากับ1
ปั๊มน้ำออกกลับมาทำงานอีก
ผมต้องเขียนยังไงถ้าจะเวลา sensorB มีค่าเป็น 1 จะไม่มีอะไรเกิดขึ้น
*สาเหตที่ต้องช้เป็น digital คือขา analog มีขาเดียวบน esp8266

เว้นวรรค คำไทยกับอังกฤษให้ด้วยครับ มันไม่ควรติดกัน

แก้ให้ละครับ
ได้ยังครับ

ยังแก้ไม่ครบครับ

ได้ไหมครับ


if(sensorA == 0 && sensorB == 0){

//สั่งให้ปั๊มน้ำ

}else{

//ปิดปั๊มน้ำ

}