เครื่องให้อาหารปลา แบบสลับอาหารได้ด้วย

เป็นเครื่องให้อาหารปลาที่สามารถแบ่งสลับ ชนิดของอาหารปลาได้ สลับกันไป ทำให้ปลาไม่เบื่ออาหารได้ดีทีเดียว

เครื่องให้อาหารปลา ตั้งเวลาสลับชนิดอาหาร