ม้านั่ง ด้วยลูกเบสบอลยักษ์

ไปดูงานช่างไม้ที่ดัดแปลงออกมาเป็นที่นั่งสุดเท่