นี้คือผลของการ ฝึกฝนมาเป็นเวลานาน บางทีก็ชิวเกิ๊น!


(Permpol Thanapunnamas) #1