สุดยอดอย่างกับใช้เน็น จับวาง อะไรก็เอียงได้


(Permpol Thanapunnamas) #1

…ไปดูชายผู้ที่สามารถจับวัสถุเอียงได้ เห็นอะไรก็จับมาเอียงตั้งได้แบบ ง่ายๆ