Ultraviolet rays disinfection box กล่องฆ่าเชื้อ

ได้ไอกล่องนี้มาโดยบังเอิญ มันใช้ยังไงล่ะเนี่ย

รูปร่างน่าตาน่าใช้


ข้างในแถมสาย type c มาให้ด้วย

ด้านหน้าจะมี ช่อง USB และ type c สามารถ ชาจโทรศัพได้ด้วย

เมื่อกดปุ่มข้างหน้าไฟLED จะติดขึ้นมาเป็นเวลา3 นาที

ฆ่าเชื้อได้ถึง 99.99 กันเลยทีเดียว

กล่องก็ไม่เล็กเกินหรือใหญ่เกิน เมื่อฆ่าเชื้อแล้วอุปกรก็ไม่ได้ร้อนขึ้นหรืออะไร

1 Like

ทีแรกเห็นนึกว่า VR box โถ่วววว