การ Update Firmware ผ่าน Smartphone OTA ไปยัง ESP32

คลิปนี้เป็นการทดสอบการอัพเดทซอฟต์แวร์ผ่าน OTA ของ iot web Config นะครับ

1 Like