เครื่อง Winding Motor อัตโนมัติ

เป็นอีกเครื่องที่น่าสนใจ เพราะในอนาคต จะต้องเร่งกระบวนการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการอีกมากมาย ส่วนตัวผมเคยใช้แต่พวก เครื่องพันหมดแปลง มาก่อน