Wiring Diagram PZEM-004T V3.0 3 ตัว + Node MCU ESP8266

#include <PZEM004Tv30.h>
PZEM004Tv30 pzemL1(D1, D2); // (D1)=RX , (D2) = TX
PZEM004Tv30 pzemL2(D3, D5); // (D3)=RX , (D5) = TX
PZEM004Tv30 pzemL3(D6, D7); // (D6)=RX , (D7) = TX

หวังว่าคงเป็นประโยชน์ กับผู้ที่สนใจครับ

1 Like

เยี่ยมไปเลยครับพี่ กันงงว่าจะต่อเข้าไปยังไงตั้ง 3 ตัว

อีกหนึ่งวิธีในการจัดการโค้ต ได้ง่ายขึ้น ขอบคุณ คุณปิยะนันท์ มา ณ ที่นี้ด้วยครับ

1 Like