แก้ไข XAMPP สำหรับ Windows Error Start ไม่ได้

กำลังลง XAMPP สำหรับ windows แล้วเปิดไม่ได้ ในกรณีนี้คือ xampp start apache ไม่ได้

Code Error

Port 443 in use by ""C:\Program Files (x86)\VMware\VMware Workstation\vmware-hostd.exe" -u "C:\ProgramData\VMware\hostd\config.xml"" with PID 8592!

วิธีการแก้ไข

  1. กด Config ของ Apache
  2. เลือก Apache (httpd-ssl.conf)

image

  1. จะมี popup ขึ้นมาค้นหาบรรทัดที่มี Listen 443 แล้วเป็น 443 เป็น 4430

  1. กด Save แล้วปิด ลอง กด Start อีกครั้ง จบ