ช่วยแก้ Error _key.currentState.showSnackBar ให้หน่อยครับ Flutter

ผมลองฝึกเขียนตามคลิปครับแต่ผมเขียนแล้วติด error ไม่รู้พลาดตรงไหนช่วยหาหน่อยครับ

import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:slide_countdown_clock/slide_countdown_clock.dart';

void main() {
 runApp(MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return MaterialApp(
   title: 'Flutter Demo',
   theme: ThemeData(
    primarySwatch: Colors.blue,
    visualDensity: VisualDensity.adaptivePlatformDensity,
   ),
   home: HomePage(),
  );
 }
}


class HomePage extends StatefulWidget {
 @override
 _HomePage createState() => _HomePage();
}

class _HomePage extends State<HomePage> {
 String name = "Click";
 String title = 'CountDown Clock';

 Duration _duration = Duration(seconds: 10000);
 GlobalKey<ScaffoldState>_key = GlobalKey();

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
   /*backgroundColor: Colors.white70,
   appBar: AppBar(
    title: Text("Scoredy"),
    centerTitle: true,
    backgroundColor: Colors.amber,
   ),*/
   body: Center(
    child: SlideCountdownClock(
      duration: _duration,
      separator: ':',
      padding: EdgeInsets.all(16.0),
      textStyle: TextStyle(
       fontSize: 36.0,
       fontWeight: FontWeight.bold,
      ),
      decoration: BoxDecoration(
       color: Colors.white54,
       shape: BoxShape.circle,
      ),

      // ignore: deprecated_member_use
      onDone: () -> _key.currentState.showSnackBar(
    SnackBar(
    content: Text('CountDown Finished'),),
     ),
    ),
   ),
  );
 }
}

ผมลองเขียนตามคลิปนี้ครับตอนประมาณช่วงเวลา 5.00

copy error มาวางด้วยครับ

@nv_kku ช่วยวิเคราะห์หน่อยครับ

1 Like
Performing hot restart...
Syncing files to device Android SDK built for x86...
lib/main.dart:60:27: Error: Expected an identifier, but got '>'.
Try inserting an identifier before '>'.
      onDone: ('') -> _key.currentState.showSnackBar(
             ^
lib/main.dart:60:26: Error: The operator '-' isn't defined for the class 'String'.
Try correcting the operator to an existing operator, or defining a '-' operator.
      onDone: ('') -> _key.currentState.showSnackBar(
             ^
Restarted application in 952ms.

เคสนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ อัพเดทกันหน่อย

ผมลองถามตนอื้นมาครับเขาบอก ชีนแท็กผิด ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจอะครับเขาก็ไม่ได้บอกวิธีแก้ตอนนี้ยังไม่ได้เลยครับ

มันขึ้นerrorตรงนี้อะครับ

syntax ของ SnackBar มันจะเป็นแบบนี้ครับ

ภาพ

ActionChip(
 elevation: 8.0,
 padding: EdgeInsets.all(2.0),
 avatar: CircleAvatar(
  backgroundColor: Colors.redAccent,
  child: Icon(Icons.mode_comment,color: 
        Colors.white,size: 20,),
 ),
 label: Text('Message'),
 onPressed: () {
  _key.currentState.showSnackBar(SnackBar(
   content: Text('Message...'),
  ));
 },
 backgroundColor: Colors.grey[200],
 shape: StadiumBorder(
   side: BorderSide(
    width: 1,
    color: Colors.redAccent,
   )),
);
1 Like

ได้แล้วครับขอบคุณครับ แต่ของผมตรงshowSnackBar มันมีขีดถับอะครับหมายความว่าอะไรหรอครับimage

มันแคบไปครับมองไม่เห็นภาพรวม ต้องแคปมาให้กว้างกว่านี้

แล้วรันแล้วใช้ได้ไหม

ใช้ได้ครับแต่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมถึงมีขีดทับอะครับ

ขีดทับมันหมายความว่าอะไรหรอครับเผื่อเจออีกจะได้เข้าใจ

น่าจะหมายถึงข้ามการทำงานไปนะครับ @nv_kku ลูกพี่อธิบายหน่อยครับ ส่วนนี้

ลองเช็คดูมันถูกไหม

1 Like

1 Like

ข้อถามข้อสุดท้ายครับ😅 ทำนาฬิกาลักษณะแบบนี้สามารถทำเหมือนใส่เลขตามที่ต้องการแล้วนับถ่อยหลังได้ไหมครับเหมือนEditText ที่ในเวลาตามที่ต้องการแล้วกดปุ่มจะเริ่มนับได้อะครับ แล้วทำยังไงหรอครับ หรือมีตัวอย่างที่พอศึกษาได้ไหมครับ