ทั่วไป

เรื่องทั่วไป ไม่จำเป็นต้องเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ปัญหา เทคนิค คอมมือใหม่ คอมพัง การใช้งานอินเตอร์เน็ต เกม ไอที ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์หรือไม่รู้ว่าจะตั้งกระทู้ในหมวดไหนเชิญที่นี้ได้เลยครับ

Electronic

ปัญหาเชิงเทคนิค การคำนวณ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ วงจรไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง เครื่องใช้ไฟฟ้า สัญญาณ เครื่องมือวัด ต่าง ๆ R L C รวมไปถึง การออกแบบ PCB

Controller

มือใหม่ ผู้สนใจพัฒนา ไมโครคอนโทรลเลอร์ทุกต้นตระกูล ทุกระบบ ร่วมกันอยู่ในนี้ ติดปัญหา สงสัย ข้องใจ มาคุยกันครับ

Programming

สำหรับ Programmer ผู้สนใจในการพัฒนา Application, Script, รวมไปถึงการทำ SEO แบบต่างๆ ด้วย เจอบัค output ไม่ออก แก้ปัญหาไม่ตก ปรึกษาเพื่อน ๆ Programmer ได้ที่นี่ครับ

Infinity knowledge

สานต่อความตั้งใจของผมสำหรับติวเตอร์วิศวกรรม
ประกอบไปด้วย คณิตศาสตร์ แคลคูลัส วงจรไฟฟ้า และอื่นๆ ความรู้ใดๆ ที่ผมมีจะถูกถ่ายทอดลงในห้องนี้ ก่อนที่ผมจะลืมหมดนะครับ 55