ใช้ infrared sensor แบบ LED 2 ตัว

สวัสดีคับ คือต้องการที่จะให้ผลลัพธ์มันออกมาเป็น ถ้าเจอวัตถุให้หลอดสีแดงติด แต่ถ้าไม่เจอวัตถุให้หลอดสีเขียวติด ลองเขียนแล้วไม่ได้เลยคับ เขียนได้แค่หลอดเดียว มีโค้ดแบบหลอดเดียวอยู่คับ
image

int ledPin_Red = D0; // สีแดง
int ledPin_G = D1; // สีเขียว

int digitalPin = 8;
int val = 0;

void setup() {
 pinMode(ledPin_Red, OUTPUT);
 pinMode(ledPin_G, OUTPUT);
 pinMode(digitalPin, INPUT);

 digitalWrite(ledPin_Red, LOW);
 digitalWrite(ledPin_G, LOW);
 Serial.begin(9600);
}

void loop() {
 val = digitalRead(digitalPin);
 Serial.println("Val = " + String(val));

 if (val == 0) {
  digitalWrite(ledPin_Red, HIGH);
  digitalWrite(ledPin_G, LOW);
 } else {
  digitalWrite(ledPin_Red, LOW);
  digitalWrite(ledPin_G, HIGH);
 }
}