ผมเชื่อม Blynk กับ esp8266 ไม่ได่ครับ พี่ๆช่วยแนะนำผมด้วย

ผลที่เเสดงบนหน้าจอ
image

โค้ด

> #include <ESP8266WiFi.h>
> #include <BlynkSimpleEsp8266.h>
> #define BLYNK_FIRMWARE_VERSION    "1.1.0"
> #define BLYNK_PRINT Serial 
> 
> char auth[] = "2J9_RRKPmVk2kRTcjgHmTxGmVVg9oJvj";
> char server[] = "blynk.iot-cm.com";
> char ssid[] = "MINIMIN";
> char pass[] = "At090702";
> int port = 8080;
> 
> void setup() {
>  Serial.begin(9600);
>  Serial.println("กำลังเชื่อมต่อไปที่ WiFi");
>  WiFi.begin(ssid, pass); 
>  Serial.println("กำลังเชื่อมต่อไปที่ Blynk Server");
>  Blynk.config(auth, server, port);
>  Blynk.connect();
> 
> }
> BLYNK_CONNECTED() {
>  Serial.println("App Blynk ทำงาน!");
> }
> void loop() {
>  Blynk.run();
> }

ผมกำลังทำโปรเจ็คควบคุมอุปกรณ์ไร้สายผ่านมือถืออยู่ หากพี่ๆมีตัวเลือกหรือวิธีการอื่นๆที่ดีกว่าง่ายกว่าหรือสะดวกกว่าก็สามารภเเนะนำกันมาได้ครับ

ถ่าย error มาดูชัดๆหน่อยครับ