เพิ่มขา i2c บน ESP32

พอดีทำโปรเจกเกี่ยวกับเซนเซอร์วัดระยะทาง ต้องใช้เซนเซอร์ 9 ตัว address เดียวกัน เบื้องต้นได้นำ i2c multiplexer มารองรับใช้งานได้สูงสุด 8 ตัว อยากทราบว่าพอจะมีวิธีเพิ่มขา SDA SCL บน ESP32 ไหมครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ

การเพิ่มขา SDA (Serial Data) และ SCL (Serial Clock) บน ESP32 เพื่อใช้งาน I2C (Inter-Integrated Circuit) ทำได้โดนใช้คำสั่ง ฟังก์ชัน Wire.begin()

ลองดูโค้ตนี้

#include <Wire.h>

#define SDA_PIN 21 // กำหนดขา SDA
#define SCL_PIN 22 // กำหนดขา SCL

void setup() {
  Wire.begin(SDA_PIN, SCL_PIN); // เริ่มต้นใช้งาน I2C ด้วยขา SDA และ SCL ที่กำหนด
}

void loop() {
  // โค้ดใน loop ที่ต้องการใช้งาน I2C
}