ESP32 วัดความเร็วลม

สวัสดีครับ รบกวนขอความรู้ครับ
ผมต้องการวัดความเร็วลมผ่าน ESP32>>Blynk แสดงค่ามีหน่วยเป็น m/s ต้องใช้เซ็นเซอร์เป็นแบบ RS485 หรือว่าใช้แบบส่วค่าออกมาเป็นอนาล็อกได้เลยครับ

แล้วมีสูตรการคำนวนให้หน่วยออกมาเป็น m/s อย่างไรครับ ผมหาข้อมูลใน google แล้วยังไม่เข้าใจเลยครับ

น่าจะต้องเป็น RS485 ครับ เซนเซอร์ความเร็วลม Wind speed Three cups outdoor weather station monitoring high-precision speed meter RS485 wind speed transmitter ลักษณะการต่อจะเป็นประมาณนี้