ช่วยหน่อยครับ Library TridentTD_LineNotify-master has been declared precompiled:

Arduino: 1.8.19 (Windows Store 1.8.57.0) (Windows 10), Board: "NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, Flash, Legacy (new can return nullptr), All SSL ciphers (most compatible), 4MB (FS:2MB OTA:~1019KB), 2, v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"

Library TridentTD_LineNotify-master has been declared precompiled:

Using precompiled library in C:\Users\Pun\Documents\Arduino\libraries\TridentTD_LineNotify-master\src\esp8266

The platform does not support 'compiler.libraries.ldflags' for precompiled libraries.

xtensa-lx106-elf-gcc: error: libraries\TridentTD_LineNotify-master\TridentTD_LineNotify-master.a: No such file or directory

exit status 1

Error compiling for board NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module).This report would have more information with
"Show verbose output during compilation"
option enabled in File -> Preferences.

ไม่รู้ต้องแก้ไงครับ ในYtหรือที่ไหนผมก็หาไม่เจอเลย

เพิ่มเติมครับ พอไปลองโค้ดอื่นที่ไม่มีline Notiก็ผ่านครับ

ผมไปโหลดTrident lineNotiของVer.เก่ามา สรุปใช้ได้แล้วครับ

2 Likes

เยี่ยมมากครับ ขอบคุณที่กลับมาอัพเดท