วิธีการ Run Python บน VS code

กรณีนี้ใช้สำหรับ Window เริ่มต้นกันที่ ดาวน์โหลดตัว python ก่อนให้เข้าไปที่ website

และทำการดาวน์โหลดมาติดตั้งบนเครื่องของเรา

image

เปิด VS Code ที่ติดตั้งแล้วขึ้นมา ใครที่ยังไม่ได้ติดตั้งให้ติดตั้งก่อนครับ ไปเลือกที่ extension แล้วพิมพ์หา python แล้วกด Install

ต่อมาให้โหลด Extension อีกตัวชื่อ Code Runner

จากนั้นให้สร้างโฟร์เดอ มาสักอันเช่น App แล้วเลือกเปิดมาสำหรับสร้างโปรเจ็ค

เมื่อเปิดมาแล้วให้กดสร้างไฟล์ชื่อ easy.py แล้วใส่โค้ตว่า print("Hello eleceasy.com")

จากนั้นกด Run