ESP32 ใช้ powerbank แล้ว offline

ผมใช้ ESP32 ต่อไฟบ้านเปิดทิ้งไว้ ไม่ offline
แต่พอใช้ PowerBank ออนไปได้ไม่นาน พอเปลี่ยนมา เป็น 18650 Battery Shield V3 เป็นเหมือนกัน เปิดได้ไม่นาน ก็ offline โปรแกรมเขียน DHT22 กับ ตรวจความชื้นดิน

ต้อง print ออกมาดูช่วงที่มัน offline มันขึ้นว่าไร

ต้อง พิมพ์ค่าอะไรออกมาดูครับ
เมื่อเช้ารองต่อ ถ่าน แล้วเปิดทิ้งไว้ ก่อนออกมายังทำทำงาน พอขับรถถึงที่ทำงานเปิดดู blynk เกิด offline 1 ตัว ลองทำไว้ 2 ตัว

อีกตัว offline แล้ว

เชื่อมได้นานสุดกี่ ชม กลับไปก็ แคป serial ตอนมันออฟไลน์มาดูเลยครับ

วันนี้ย้ายจุดในการวาง ให้ไม่ห่าง WiFi บ่ายสอง ยังไม่ offline
เพราะเมื่อวาน วงจรยังมีไฟติดอยู่แต่แค่ offline เลยคิดว่าเป็นที่ตำแหน่งระยะห่างสัญญาน

ลองเอา Know how กระทู้นี้ไปทดสอบดูครับ