ปัญหา sudo: unable to resolve host <YouHostName>: Name or service not known

ผมเจอเคสนี้จากการตั้งค่า Raspberry Pi Zero W

Error :

sudo: unable to resolve host YouHostName: Name or service not known

image

ก่อนใช้คำสั่ง

sudo nano /etc/hosts

image

แก้ไขโดยการ แก้ไอพีด้านล้างให้ตรงกับด้านบน จาก 127.0.1.1 เป็น 127.0.0.1

ภาพ

ผลลัพธ์หลังการแก้ไข

image