ประชาสัมพันธ์(Beta)


บุคคล เฉพาะ บุคคลทั่วไปที่ไม่ได้เป็นองค์กร เช่น ทีมช่าง นายช่าง ผู้รับเหมา ก็สามารถเข้ามาประกาศ หาคนงาน หรือรับงานตามสายช่างเท่านั้น บริษัท เฉพาะหน่วยงาน องค์กร สตาร์ทอัพ สามารถเข้ามาลงประกาศ รับสมัครงาน ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ เท่านั้น
กระทู้ ตอบ ดู กิจกรรม
2 491 สิงหาคม 5, 2019
3 417 มกราคม 26, 2020
1 554 กันยายน 30, 2019