แจก 2D 3D Componant Sketchup Magnetic contactor Mitsubishi รุ่น S-T

สำหรับ งานเขียนแบบ ไฟฟ้า 2D และ 3D ครับ ชุดแจกที่นี่ ไม่มีที่อื่นแน่นอน อาจมีบางไฟล์ไม่สมบูรณ์ บ้าง ก็อย่าว่ากัน

https://drive.google.com/file/d/1_MpEcthrjWjo3WNcJwvFmm3yFHx6FMml/view?usp=sharing

1 Likes