อัพเดทขยายฐานข้อมูล จาก 30GB ไป 50GB

เมื่อสักครู่ผมได้อัพเดท version ของเว็บและขยายพื้นที่จัดเก็บข้อมูลให้มากขึ้น เป็น 50GB เนื่องจากมีกระทู้ความรู้เกิดขึ้นอย่างมาก เลยต้อง ขยายออกไปให้เพียงพอครับ