เคยไหมออกแบบบ้าน 3D แล้วสั่งปริ้นเสร็จ ใน 2 วัน

ปริ้นเหล็กก็มาแล้ว ปริ้นอิฐบล็อกไปด้วยเลยจะเป็นไร