แจกไฟล์ 3D #Magnetic Contactor SC—E Series ของ #Fuji Electric กันครับ (ใช้กับ SketchUp 2018-2022)

https://drive.google.com/drive/folders/1fG7acUY5jJEUpQRRN-EDpmzYzQfdyy53?fbclid=IwAR3vfecpqsIslLtfwzFijb9NUwpyJVFIYciQgltsrdWmjSaaGMdA05hXyQw