แจก ไฟล์ 3D Sketchup เกี่ยวกับอุปกรณ์ Micro controller

อันนี้เป็นไฟล์ 3D ทั้งที่สร้างเอง แบบคุมระยะ และไฟล์ที่ Downloadมาจาก 3D Warehouse ครับ

https://drive.google.com/file/d/1Em11DzDcjhJgGCvMAS4yj3Ote-lTP2nC/view?usp=sharing

1 Likes