ทดสอบ การแปลงไฟล์ 3D Solidworks เป็น 3D SkatchUP เป็นแนวทางให้กับผู้ที่สนใจครับ

https://fb.watch/d_cbFuUBpm/