การนำชิ้นงาน 3D มาโพสต์ในเว็บ


(Permpol Thanapunnamas) #1

เราสามารถออกแบบ 3D แบบฟรีๆ ด้วยเว็บ tinkercad.com จากนั้นเรา embed ชิ้นงานที่เราออกแบบมาวางในกระทู้ที่เราตั้งได้ แบบนี้ครับ