AI and robotic ข่วยคิดไอเดียหน่อยครับ

พอดีได้โจทย์ Ai and Robotics for farming มาครับ แต่คิดไอเดียไม่ออกเลยแนะนำหน่อยครับ แปลกๆยิ่งดี

ที่น่าทำคงเป็นหุ่นยนต์กำจัดวัชพืช มั้งครับ ถ้าต้องมีโรบอทด้วยก็น่าทำ ai ต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่า อะไรคือวัชพืช แล้วจะกำจัดมันอย่างไร เช่น ตรวจพบแล้วตัดทิ้ง หรือตรวจเจอ แล้ว ฉีดยา

หรือจะเป็นหุ่นยนต์ตรวจสุขภาพของผลผลิต คือเอามาเดินตรวจสุขภาพว่าทั้งฟาร์มมีกี่ต้น ให้ออก qrcode มาจากนั้นเดินตรวจทุกวัน ต้นไหนโตช้า ใกล้ตาย ก็แจ้งเตือนมา หรือต้นไหนอาการหนัก ฉีดปุ๋ยพิเศษให้เลย จะได้ลดต้นทุนได้ได้อีก

น่าสนใจเลยครับ :pray:

เราคิดไว้บ้างยังจะทำไรดี