อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Albert Einstein)

อัลแบร์ท ไอน์ชไตน์ (เยอรมัน: Albert Einstein) หรือ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ เกิดเมื่อวันที่ 14 มีนาคม ค.ศ. 1879 เสียชีวิตวันที่ 18 เมษายน ค.ศ. 1955) เป็นนักฟิสิกส์ทฤษฎีชาวเยอรมันมาแต่โดยกำเนิด ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นหนึ่งในนักฟิสิกส์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาล ไอน์สไตน์ได้เป็นที่รู้จักกันในการพัฒนาทฤษฎีสัมพัทธภาพ E = mc^2 เขายังมีส่วนสำคัญในการพัฒนาทฤษฎีกลศาสตร์ควอนตัม ทฤษฎีสัมพัทธภาพ และทฤษฎีกลศาสตร์ควอนตัมเป็นสองเสาหลักของฟิสิกส์สมัยใหม่

If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough

ถ้าคุณไม่สามารถอธิบายสิ่งใดให้ผู้อื่นเข้าใจได้โดยง่าย นั่นหมายความว่าตัวคุณเองยังไม่เข้าใจมันดีพอ

สูตรความสมมูลมวล–พลังงานของเขา E = mc^2 ซึ่งเกิดจากทฤษฎีสัมพัทธภาพจึงได้รับการขนานนามว่า เป็น “สมการที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก”[ ผลงานของเขาได้เป็นที่รู้จักจากอิทธิพลที่มีต่อปรัชญาทางวิทยาศาสตร์ เขาได้รับรางวัลโนเบล สาขาฟิสิกส์ใน ปี ค.ศ. 1921 “สำหรับทำหน้าที่ทางด้านฟิสิกส์ทฤษฏี” โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการค้นพบปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญในการพัฒนาทฤษฎีกลศาสตร์ควอนตัม ความสำเร็จทางปัญญาและความคิดริเริ่มของเขาส่งผลให้ “ไอน์สไตน์” กลายเป็นคำเรียกที่มีความหมายตรงกับคำว่า “จีเนียส” (อัจฉริยะ) นั้นเอง