AMD เปิดตัวซีพียู Ryzen Embedded 5000 สำหรับใช้งานด้านระบบเครือข่าย

เราพบซีพียู AMD Ryzen Embedded 5000 ครั้งแรกในเมนบอร์ด micro-ATX เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา แต่ตอนนี้ AMD ได้ประกาศเพิ่มเติมว่าซีพียู Ryzen Embedded 5000 Series “Zen 3” พร้อมออกสู่ตลาดแล้ว สำหรับใช้งานด้านระบบเครือข่ายแบบ “always on” หรือเปิดทำงานต่อเนื่องตลอดเวลา เช่น เทคโนโลยี Firewall Networking , อุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบเชื่อมต่อกับเครือข่าย (NAS) และการความปลอดภัยอื่นๆ AMD ยังกล่าวว่า Ryzen Embedded 5000 เป็น “ซีพียูที่ประหยัดพลังงานมาก” แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าใช้พลังงานต่ำ เนื่องจากซีพียู Embedded มีกำลังไฟฟ้า 65 ถึง 105W และมีประสิทธิภาพที่ดีกว่า ซีพียู AMD Ryzen Embedded V3000 ซึ่งมีกำลังไฟฟ้า 10 ถึง 54W มีเป้าหมายในการใช้งานเหมือนกันคือการจัดเก็บข้อมูลและเครือข่าย ตามที่เราทราบเมื่อปีที่แล้ว สเปคซีพียู RY [...]


อ้างอิง : https://th.cnx-software.com/2023/04/22/cpu-amd-ryzen-embedded-5000-networking/