ขอสอบถามครับ รับค่าสัญญาณ Analog จะส่ง Output

int ledPin = D0;
int analogPin = A0; //ประกาศตัวแปร ให้ analogPin แทนขา analog ขาA0
int val = 0;
void setup() {
 pinMode(ledPin, OUTPUT); // sets the pin as output
 digitalWrite(D0, LOW);
 Serial.begin(115200);
}

void loop() {
 val = analogRead(analogPin); //อ่านค่าสัญญาณ analog ขาA0 ที่ต่อกับ LDR
 Serial.print("val = "); // พิมพ์ข้อมความส่งเข้าคอมพิวเตอร์ "val = "
 Serial.println(val); // พิมพ์ค่าของตัวแปร val
 if (val == 10){ // ค่าเท่ากับ 10 ต่อเนื่อง 5 ครั้ง แจ้งเตือน
  
  digitalWrite(ledPin, HIGH); // สั่งให้ LED ติด
 }
 
 else {
  digitalWrite(ledPin, LOW); // สั่งให้ LED ดับ

 }
 delay(1000);
}

กระทู้ซ้ำรึป่าวครับ

ซ้ำกันครับ มือใหม่ยังไม่ค่อยเข้าใจตั้งกระทู้ครับ ขอบคุณครับ

โอเคครับ งั้นย้ายไปคุยกระทู้นั้นนะ

Tfd109 GIF by Tacoma FD