สามารถส่งค่าจาก Arduino ขึ้นไปยัง Broker MQTT ได้ยังไงบ้างครับ

สอบถามครับว่าเมื่อเราอ่านค่า Temp และ Humidity จาก XY-MD02 ที่ต่อแบบ RS485 เข้ากับบอร์ด Arduino UNO ได้เรียบร้อยแล้ว เราจะสามารถเขียนโค้ดเพื่อส่งค่าดังกล่าวขึ้นไปยัง Broker MQTT ได้ยังไงบ้างครับ

อันนี้เป็นโค้ดที่อ่านค่าได้แล้วครับ