ช่วยด้วยครับ Arduinoอ่านค่า Encoderหาระยะความยาวของม้วนผ้า

สอบถามครับมีแนวทางแนะนำการเขียนcodeไหมครับต้องออกไปแนวทางไหน หาดูแนวทางในเว็บแล้วยังคิดไม่ออกครับ ตอนนี้อ่านEncoder ออกมาได้แล้ว แต่ไม่รู้สมาการสูตรที่จะเอาไปcodeครับ ระยะEncoder ที่อ่านไม่ตรงกับระยะความยาวจริงของ วัตถุที่วัดครับ