สอบถามครับ arduino mega wifu

สอบถามครับ อยากทราบทำไมเงื่อนไขเป็นจริงแล้วตัวแปรไม่เข้าไปทำงานใน processถัดไปครับ โค้ดชุดการทำงานของใน processนี้นะครับขอยกตัวอย่างมา โหลด1ตัวนะครับ

int b1;
int mb1;
int st;
BLYNK_WRITE(V60) {
 
 if (param.asInt()==1) {
 st = 1;
 
  
 }
  if(param.asInt()==0){
  st = 0;
   
   
    } 
 }
 BLYNK_WRITE(V0) {
 
  b1 = param.asInt(); 

}
 void man1(){
if(b1 ==1&& st ==0){
    mb1 = 1;
    Serial.println("mb1=1");    

 }
 else{
  mb1 = 0;
  Serial.println("mb1=0"); 
 }

}
  
void con1(){
if(mb1 ==1 || vt == 1 ){
    led1.on();
    led1f.off();
    digitalWrite(relay1,0);
  }
  else{
    led1f.on();
    led1.off();
  digitalWrite(relay1,1);  
  }
  }
void setup() {
 timer.setInterval(2000L,man1);
  timer.setInterval(2000L,con1);
  Blynk.begin(auth, wifi, ssid, password, "blynk.iot-cm.com", 8080);
}

void loop() {
 Blynk.run();

}

ซึ่ง ชุดคำสั่งลักษณะนี้ผมลองเขียนโดยใช้ esp32 แล้วใช้งานได้ปกติครับ
คือพอเงื่นไขในชุดคำสั่ง man1 เป็นจริง ชุดคำสั่งใน con1 จะทำงานครับ แต่พอมาใช้งานใน arduino mega wifi ปรากฎว่าเมื่อเงื่อนไขในชุดคำสั่
ง man1 เป็นจริงชุดคำสั่งของ con1 กลับไม่ทำงานลองปริ้นค่า mb1แล้วไม่ขึ้นครับ เป็นเพราะอะไรครับ ขอบคุณมากๆครับ

ลองเช็คดูรึยังว่า con1 มันรันทุกๆ 2 วินาที

เช็คไงครับ ผมเคยแต่ลองให้ปริ้นชุดตัวแปร mb1ในชุดคำสั่ง con1 ปรากฎว่าไม่ออกครับ

สั่งปริ้นดูแล้วนะครับปรากฎว่า ชุดคำสั่ง con1ไม่ทำงานจริงครับ เป็นเพราะอะไรเหรอครับ

คำตอบอยู่ในนี้ครับ