บอร์ดฐาน Arduino MKR IoT Carrier รุ่น Rev2 มีเซ็นเซอร์ Bosch SensorTech BME688 4-in-1

Arduino ได้เปิดตัวบอร์ดฐาน MKR IoT Carrier รุ่น Rev2 สำหรับบอร์ด Arduino MKR ที่มีเซ็นเซอร์ Bosch SensorTech BME688 4-in-1 ความดัน, ความชื้นสัมพัทธ์, อุณหภูมิ และก๊าซ มาแทนที่ HTS221 เซ็นเซอร์ วัดความชื้นสัมพัทธ์ และ LP22HB เซ็นเซอร์วัดความดันบรรยากาศ และเปลี่ยนเซ็นเซอร์ LSM6DS3 เป็น LSM6DSOX นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ อีกเล็กน้อย ในครั้งแรกบอร์ดฐานเคยจำหน่ายอยู่ในชุด Arduino Oplà IoT Kit และต่อมาก็วางจำหน่ายเฉพาะ Arduino MKR IoT Carrier ในเดือนกุมภาพันธ์ 2021 โดยมีจอแสดงผล, เซ็นเซอร์ และ I/O สำหรับบอร์ด Arduino MKR พร้อมการเชื่อมต่อไร้สาย ขณะนี้บริษัทได้เปิดตัวการแก้ไขครั้งที่สองสำหรับ Arduino MKR IoT Carrier ด้วยเซ็นเซอร์ใหม่และการปรับตำแหน่งของส่วนประกอบบางส่วนตามความต้องการของลูกค้า   คุณสมบัติแ [...]


อ้างอิง : https://th.cnx-software.com/2023/01/14/arduino-mkr-iot-carrier-rev2-bosch-bme688-4-in-1-environmental-sensor/