Ardunio UNO r3 ไม่ทำงาน

คือผมกำลังโครงงานม.6 ชิ้นหนึ่งครับ เป็นโครงงานเครื่องกรองอากาศอัตโนมัติ ทำงานโดยวัดค่าฝุ่นจากdust sensor shape มาเป็นค่า analog แล้วต่อกับพัดลมคอม ผมเลยเขียนโค๊ดว่า ถ้าค่าฝุ่นมากกว่าเท่านี้ แล้วพัดลมคอมจะเปิด แต่ถ้าฝุ่นน้อยก็จะปิด แล้วทีนี้ พอผมต่อเสร็จ เขียนโค๊ดเสร็จ ลองเอาธูปมาให้โดนsensor ค่าฝุ่นเพิ่มขึ้นมากกว่าที่กำหนดครับ แต่พัดลมคอมดันไม่เปิด ผมเลยงงว่า ผมเขียนโค๊ดผิดหรือต่อผิด ขอคำแนะนำหน่อยครับ