รบกวนขอแนวการทำ auto/manual หน่อยครับ

คือผมอยากทำ auto / manual ควบคุมผ่านแอพ blynk
โดยผมจะใช้ Widget timer1ตัว Button 2ตัว ตัวนึงเลือก auto ตัวนึงเลือก manual

การทำงานคือ

กดปุ่ม manual รีเลย์ทำงานทันที
กดปุ่ม auto ตั้งเวลาทำงานด้วย timer เมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้รีเลย์ถึงจะทำงาน

ผมรบกวนขอ Code ตัวอย่างการเขียนทีครับ

/**
 คือผมอยากทำ auto / manual ควบคุมผ่านแอพ blynk
โดยผมจะใช้ Widget timer1ตัว Button 2ตัว ตัวนึงเลือก auto ตัวนึงเลือก manual

การทำงานคือ

กดปุ่ม manual รีเลย์ทำงานทันที
กดปุ่ม auto ตั้งเวลาทำงานด้วย timer เมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้รีเลย์ถึงจะทำงาน

ผมรบกวนขอ Code ตัวอย่างการเขียนทีครับ 
 */
#define BLYNK_PRINT Serial

#include <WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <BlynkSimpleEsp32.h>


char auth[] = "ใส่ Blynk Token";
char server1[] = "oasiskit.com";

char ssid[] = "ใส่ชื่อ WiFi";
char pass[] = "ใส่รหัสผ่าน WiFi";

int Auto_mode;
int Man_mode;
int Timer1;
#define relay1 25
#define relay2 26BLYNK_WRITE(V1)//กดปุ่ม on off Auto mode
{

 int pinValue = param.asInt();
 if (pinValue == 1) {
  Auto_mode = 1;
  Auto_ON();

 }
 if (pinValue == 0) {
  Auto_mode = 0;
 }
}

void Auto_ON() {

 Man_mode = 0;
 Blynk.virtualWrite(V2, 0);

}BLYNK_WRITE(V2)//กดปุ่ม on off Manual mode
{

 int pinValue = param.asInt();
 if (pinValue == 1) {
  Man_mode = 1;
  Man_ON();

 }
 if (pinValue == 0) {
  Man_mode = 0;

 }
}

void Man_ON() {
 Auto_mode = 0;
 Blynk.virtualWrite(V1, 0);
}


BLYNK_WRITE(V3)//ตั้งเวลาปิดเปิด Relay ด้วย Timer
{

 int pinValue = param.asInt();
 if (pinValue == 1) {
  Timer1 = 1;//Timer ON


 }
 if (pinValue == 0) {
  Timer1 = 0;//Timer OFF
 }
}
void setup()
{

 pinMode(relay1, OUTPUT);
 pinMode(relay2, OUTPUT);

 Serial.begin(115200);

 Blynk.begin(auth, ssid, pass, server1, 8080);
}void loop()
{

 if (Man_mode == 1 and Auto_mode == 0) {

  digitalWrite(relay1 , 1);
  digitalWrite(relay2 , 1);
 }

 if (Man_mode == 0 and Auto_mode == 0) {

  digitalWrite(relay1 , 0);
  digitalWrite(relay2 , 0);
 }


 if (Man_mode == 0 and Auto_mode == 1 and Timer1 == 1 ) {

  digitalWrite(relay1 , 1);
  digitalWrite(relay2 , 1);
 }

 if (Man_mode == 0 and Auto_mode == 1 and Timer1 == 0 ) {

  digitalWrite(relay1 , 0);
  digitalWrite(relay2 , 0);
 }


 Blynk.run();
}

ลองประยุกต์ดูครับ ผมใช้ ESP32 Blynk server ของ eleceasy.com

ผม clone Project ให้แล้วครับ

ผมเข้าใจว่า @Phichitpon คงต้องการดูว่าเค้าเขียนในลักษณะไหน แล้วจะเอาไปทำความเข้าใจ
และต่อยอดได้ ส่วนเงื่อนไข ผมดูตามข้อมูลที่ให้มานะครับ ออกแนวประมาณนี้

1 Like

ขอบคุณครับมากๆครับ ผมจะลองนำไปประยุกต์ใช้กับ esp8266 ดูครับ ผลเป็นยังไงจะอัพเดทอีกทีครับ