การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Auto Play Menu Builder

การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Auto Play Menu Builder ใช้ในสื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
อยากให้ลองชมกันดูนะครับ เราจะเห็นได้ว่าการนำเทคโนโลยีมาใช้งานการสอน สามารถทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการใช้งานได้มากขึ้นจริงๆ